Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Nowa strona 1

Skołyszyn, dn. 2016-12-22

 

GMINA SKOŁYSZYN

38-242 Skołyszyn 12

znak sprawy: GPIR.271.15.2016

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Skołyszyn w roku 2017” - prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

 

 

Wykaz złożonych ofert:

Część I - Rejon I – Siepietnica, Święcany

Złożone oferty:

ˇ         LIGBUD Tomasz Lignar Siepietnica 131 38-340 Biecz. Wartość złożonej oferty: 1398,00 zł za 1 dobę akcji ZUD, 1620,00 zł brutto za dyżur wartość oferty: 43 560,00 zł brutto, skrócenie odstępstw od standardu ZUD – 0 godz. Jedyna złożona oferta na Rejon I.

          Otrzymana punktacja: cena – 95 pkt, skrócenie odstępstw – 0 pkt. Łącznie: 95,00 pkt.

Wybrano ofertę LIGBUD Tomasz Lignar Siepietnica 131 38-340 Biecz, z ceną 43 560,00 zł.

 

Część II - Rejon II – Bączal Górny, Lisów

Złożone oferty:

ˇ         Spółdzielnia Usług Wodno - Kanalizacyjnych Produkcji Rolnej i Handlu „ROLWOD” 38-242 Skołyszyn 11 - Wartość złożonej oferty: 1155,60 zł za 1 dobę akcji ZUD, 1620,00 zł brutto za dyżur wartość oferty: 36 288,00 zł brutto, skrócenie odstępstw od standardu ZUD – 0 godz.

Otrzymana punktacja: cena – 79,99 pkt, skrócenie odstępstw – 0 pkt. Łącznie: 79,99 pkt.

ˇ         Usługi Transportowe Andrzej Stachacz,  38-242 Skołyszyn 309. Wartość złożonej oferty: 964,44 zł za 1 dobę akcji ZUD, 1620,00 zł brutto za dyżur wartość oferty: 30 553,20 zł brutto, skrócenie odstępstw od standardu ZUD – 1 godz.

Otrzymana punktacja: cena – 95 pkt, skrócenie odstępstw – 2 pkt. Łącznie: 97,00 pkt.

Wybrano ofertę Usługi Transportowe Andrzej Stachacz,  38-242 Skołyszyn 309,
z ceną 30 553,20,00 zł.

 

Część III - Rejon III – Kunowa, Pusta Wola, Przysieki „Zawodzie”, Harklowa

Złożone oferty:

ˇ         Firma Handlowo – Usługowa Data Arkadiusz Jabłonica 25 38-200 Jasło - Wartość złożonej oferty: 1296,00 zł za 1 dobę akcji ZUD, 1620,00 zł brutto za dyżur, wartość oferty: 40 500,00 zł brutto; skrócenie odstępstw od standardu ZUD –
3 godz. (jedyna złożona oferta na rejon III).

Otrzymana punktacja: cena – 95 pkt, skrócenie odstępstw – 5 pkt. Łącznie: 100,00 pkt.

Wybrano ofertę Firma Handlowo – Usługowa Data Arkadiusz Jabłonica 25 38-200 Jasło, z ceną 40 500,00 zł.

 

Część IV - Rejon IV – Święcany

Złożone oferty:

ˇ         CAT-BUD Transport Jarosław Zabawa Siepietnica 122 38-340 Biecz. Wartość złożonej oferty: 1552,00 zł za 1 dobę akcji ZUD, 1620,00 zł brutto za dyżur, wartość oferty: 48 180,00 zł brutto, skrócenie odstępstw od standardu ZUD –
0 godz.
(jedyna złożona oferta na rejon IV).

          Otrzymana punktacja: cena – 95 pkt, skrócenie odstępstw – 0 pkt. Łącznie: 95,00 
          pkt.

Wybrano ofertę firmy CAT-BUD Transport Jarosław Zabawa Siepietnica 122
38-340 Biecz z ceną 48 180,00 zł.

 

Część V - Rejon V – Jabłonica, Lipnica Górna

Złożone oferty:

ˇ         Firma Handlowo – Usługowa Data Arkadiusz Jabłonica 25 38-200 Jasło - Wartość złożonej oferty: 1188,00 zł za 1 dobę akcji ZUD, 1620,00 zł brutto za dyżur, wartość oferty: 37 260,00 zł brutto; skrócenie odstępstw od standardu ZUD –
3 godz. (jedyna złożona oferta na część V).

Otrzymana punktacja: cena – 95 pkt, skrócenie odstępstw – 5 pkt. Łącznie: 100,00 pkt.

Wybrano ofertę Firma Handlowo – Usługowa Data Arkadiusz Jabłonica 25 38-200 Jasło, z ceną 37 260,00 zł.

 

Część VI - Rejon VI – Siedliska Sł., Przysieki

Złożone oferty:

ˇ         ANTrans  Antas Marek Siedliska Sł. 55 38-242 Skołyszyn. Wartość złożonej oferty: 1159,92 zł brutto za 1 dobę akcji ZUD, 1620,00 zł brutto za dyżur,  wartość oferty: 36 417,60 zł brutto, skrócenie odstępstw od standardu ZUD – 1 godz.

Otrzymana punktacja: cena – 95 pkt, skrócenie odstępstw – 2 pkt. Łącznie: 97,00 pkt.

ˇ         Usługi Transportowe Andrzej Stachacz,  38-242 Skołyszyn 309. Wykonawca złożył  ofertę na Rejon VI. Wartość złożonej oferty: 874,80 zł za 1 dobę akcji ZUD, 1620,00 zł brutto za dyżur wartość oferty: 27 864,00 zł brutto, skrócenie odstępstw od standardu ZUD – 1 godz. 

Wykonawca wykluczony z postępowania.

 

Część VII - Rejon VII – Bączal Dolny, Sławęcin

Złożone oferty:

ˇ         Firma Handlowo – Usługowa Data Arkadiusz Jabłonica 25 38-200 Jasło – Wartość złożonej oferty: 810,00 zł za 1 dobę akcji ZUD, 1620,00 zł brutto za dyżur, wartość oferty: 25 920,00 zł brutto, skrócenie odstępstw od standardu ZUD – 3 godz. (jedyna złożona oferta na część VII).

Otrzymana punktacja: cena – 95 pkt, skrócenie odstępstw – 5 pkt. Łącznie: 100,00 pkt.

 

Wyboru oferty dokonano zgodnie z art. 91 i 92 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, z póŸn.zm.).

 

Zenon Szura

 Wójt Gminy Skołyszyn