Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Nowa strona 2

Skołyszyn, dnia  02.02.2017 r.

GPIR.r.6140.1.2017

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy świadczenia usług w zakresie wyłapywania i przetrzymywania zwierząt oraz poszukiwania wyłapanym zwierzętom  schronienia.

 

W odpowiedzi na zapytanie wpłynęła jedna oferta od Pani Agnieszki Narożnowskiej, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą: „Usługi Techniczno – Weterynaryjne "Arka-vet", z siedzibą ul. Sybiraków 34/1, 37-700 Przemyśl. Cena brutto oferty przedstawionej przez Panią Agnieszkę Narożnowską wynosi 3 362,00 zł, spełnia wymogi postawione w zapytaniu ofertowym i została wybrana do realizacji zadania.

 

 

                Zenon Szura

                Wójt Gminy Skołyszyn