Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Nowa strona 3

Skołyszyn, dnia  02.02.2017 r.

GPIR.r.6142.1.2017

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy świadczenia usług w zakresie utylizacji padłych zwierząt.

 

W odpowiedzi na zapytanie wpłynęły następujące oferty:

1.      Od Firmy Saria Polska Sp. z.o.o. o/SARVAL 36-003 Przewrotne 323, która nie spełnia warunków postawionych w zapytaniu ofertowym ponieważ nie jest wskazana jednostkowa cena brutto uwzględniająca transport, zabranie i utylizacje padłych zwierząt niezależnie od rodzaju padliny oraz jej wagi.

2.      Od Firmy DANKON 38-307  Sękowa 361 na kwotę 150 zł brutto.

 

Wybrano ofertę Nr 2 od Firmy DANKON 38-307  Sękowa 361 jedyną spełniającą wymogi postawione w zapytaniu ofertowym.

 

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn