Ogłoszenie
Nowa strona 1

Skołyszyn, dnia 2 luty 2017 r.

GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SKOŁYSZYN

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z póŸn.zm.) oraz art. 70 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 z póŸn.zm.) oraz Zarządzenia Wójta Gminy Skołyszyn Nr 13/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.:

 

ogłaszam sprzedaż w trybie aukcji środka trwałego – samochodów specjalnych pożarniczych marki: FS Lublin ŻUK A156 oraz FSC Starachowice STAR 29

 

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU AUKCJI

1.        Przedmiotem zbycia są samochody specjalne pożarnicze marki FS Lublin ŻUK A156 oraz FSC Starachowice STAR 29.

2.        Opis samochodów:

1)  FSC-Starachowice, STAR 29;

                a) rok produkcji: 1982r.;

b) przebieg: 20 200 km;

c) Wykonanie zabudowy pożarniczej, kontenerowej w 2000r.,

d) ilość miejsc siedzących: 6 w układzie 2 + 4;

e) zbiornik na wodę 2500 litrów, z przodu samochodu zamontowana autopompa 8/8

d) silnik: wysokoprężny leyland 4680 cm3, zamontowany w roku 2012;

e) Masa całkowita: 9100 kg;

2)  FS-Lublin ŻUK A 156;

a)   rok produkcji: 1980r.;

b) przebieg: 13 000 km;

c) ilość miejsc siedzących: 6 w układzie 2 + 4;

e) silnik: pojemność 2120 cm3;

e) Masa całkowita: 2500 kg;

 

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O AUKCJI

Cena wywoławcza wynosi:

ˇ         FSC-Starachowice, STAR 29 -  12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych);

ˇ         FS-Lublin ŻUK A 156 -  3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).

Aukcja odbędzie się w dniu 13 luty 2017 r. w budynku Urzędu Gminy w Skołyszynie,
38-242 Skołyszyn 12, sala Nr 7.

Rozpoczęcie aukcji: godz. 10:00.

W aukcji mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium (w pieniądzu)
w wysokości 5% ceny wywoławczej, tj. FSC-Starachowice, STAR 29  - 400,00 zł;  FS-Lublin ŻUK A 156  - 150,00 zł  - w kasie Urzędu Gminy w Skołyszynie, z siedzibą: 38-242 Skołyszyn 12 lub na konto Nr 92 8627 1037 2003 5000 0459 0004, w terminie do dnia 10 luty 2017 r.

Wpłacone wadium zostanie:

-  zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli oferent wpłacający wadium wygra aukcję;

-  zwrócone po zamknięciu lub odwołaniu aukcji w terminie 3 dni od zamknięcia lub odwołania
   aukcji;

- zatrzymane w przypadku, jeżeli oferent wygra aukcję i nie uiści w terminie należnej kwoty
   wylicytowanej podczas aukcji lub wycofa się z zakupu pojazdu.

Dowód wniesienia wadium (na wniosek Komisji) podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem aukcji.

Osoba uczestnicząca w aukcji oraz reprezentująca osobę fizyczną lub prawną winna okazać się dowodem tożsamości oraz stosownymi pełnomocnictwami.

Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzenia postępowania można uzyskać w Urzędzie Gminy w Skołyszynie, tel. 13 4491748 lub 13 4491751 lub na stronach internetowych: www.bip.skolyszyn.pl.

Samochody można obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel.
13 4491748.

Zastrzega się możliwość odwołania aukcji lub zmiany warunków udziału, terminu aukcji, poprzez podanie informacji do publicznej wiadomości.

Zenon Szura

Wójt Gminy SkołyszynZałączniki
Zał.Nr 1 - Zarządzenie o sprzedaży