INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT
Nowa strona 1
Gmina Skołyszyn

38-242 Skołyszyn 12

tel/fax (13)4491062do64

 

Skołyszyn, dn. 2017-02-08

znak sprawy: GPIR.271.1.1.2017

 

 

 

 

INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT

 

złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

“Budowa dwóch przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Skołyszyn i Harklowa”

 

 

1)     Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 848 000,00 zł.

2)     Wykaz złożonych ofert:

ˇ           Oferta Nr 1: DRO-MAR Marcin Dróżdż Makowiec, ul. Radomska 138 26-640 Skaryszew. Cena oferty brutto: 710 000,00 zł. Okres gwarancji i rękojmi: 60 m-cy. Bezpłatna usługa konserwacji i pielęgnacji nawierzchni boisk: 12 m-cy.

ˇ           Oferta Nr 2: Activa Longin Witkowski, ul. Narutowicza 53 lok. 6 90-130 ŁódŸ.

Cena oferty brutto: 784 740,00 zł. Okres gwarancji i rękojmi: 60 m-cy. Bezpłatna usługa konserwacji i pielęgnacji nawierzchni boisk: 0 m-cy.

ˇ           Oferta Nr 3: TORAKOL Rajmund Zalewski Koszczały 9 88-210 Dobre.

Cena oferty brutto: 712 986,84 zł. Okres gwarancji i rękojmi: 60 m-cy. Bezpłatna usługa konserwacji i pielęgnacji nawierzchni boisk: 60 m-cy.

ˇ           Oferta Nr 4: RAD-BUD Wiesław Radziejowski, ul. Kozienicka 88 26-600 Radom.

Cena oferty brutto: 647 841,00 zł. Okres gwarancji i rękojmi: 120 m-cy. Bezpłatna usługa konserwacji i pielęgnacji nawierzchni boisk: 60 m-cy.

ˇ           Oferta Nr 5: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „PROM” Leszek Styka, ul. Jana Pawła II 3/2 39-460 Nowa Dęba.

Cena oferty brutto: 670 000,00 zł. Okres gwarancji i rękojmi: 72 m-ce. Bezpłatna usługa konserwacji i pielęgnacji nawierzchni boisk: 60 m-cy.

ˇ           Oferta Nr 6: FPUH „KRIS-BUD” Krzysztof Śnieżek 36-220 Jasienica Rosielna 269B.  Cena oferty brutto: 645 606,26 zł. Okres gwarancji i rękojmi: 73 m-ce. Bezpłatna usługa konserwacji i pielęgnacji nawierzchni boisk: 60 m-cy.

ˇ           Oferta Nr 7: Firma Budowlana Piszczek Maria, Piszczek Dariusz s.c. 38-220 Dębowiec 560.  Cena oferty brutto: 776 016,84 zł. Okres gwarancji i rękojmi: 60 m-cy. Bezpłatna usługa konserwacji i pielęgnacji nawierzchni boisk:
60 m-cy.

ˇ           Oferta Nr 8: RS INWESTYCJE Spółka z o.o. ul. Generała Grochowskiego 6/63 05-500 Piaseczno.  Cena oferty brutto: 713 696,89 zł. Okres gwarancji
i rękojmi: 60 m-cy. Bezpłatna usługa konserwacji i pielęgnacji nawierzchni boisk: 60 m-cy.

        

Informacje udostępniono zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, z póŸn.zm.).

 

 

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn