OGŁOSZENIE O PRZYZNANYCH KWOTACH DOTACJI
Nowa strona 3

Skołyszyn, dn. 2017-02-06

GMINA SKOŁYSZYN

38-242 Skołyszyn 12

GPIR.271.3.1.2017

OGŁOSZENIE O PRZYZNANYCH KWOTACH DOTACJI

Dotyczy: konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Skołyszyn w roku 2017.

Dane o złożonych wnioskach:

Liczba złożonych wniosków: 2

Liczba wniosków odrzuconych: 0

Wykaz złożonych wniosków i kwota przyznanych dotacji:

Wniosek Nr 1:

Wnioskodawca: Ludowy Klub Sportowy w Skołyszynie, 38-242 Skołyszyn. Wnioskowana dotacja: 77 500,00 zł, z przeznaczeniem na działalność klubu sportowego (tworzenie warunków do uprawiania sportu przez członków klubu, uczestniczenie w imprezach sportowych na terenie gminy i poza nią, stałe podnoszenie poziomu sportowego, współpraca z władzami oświatowymi i szkołami działającymi na terenie gminy i poza nią, zarządzanie posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowymi).

Kwota przyznanej dotacji: 77 500,00 zł.

Wniosek Nr 2:

Wnioskodawca: Ludowy Klub Sportowy „Standart” w Święcanach, Święcany, 38-242 Skołyszyn. Wnioskowana dotacja: 42 500,00 zł, z przeznaczeniem na działalność klubu sportowego (tworzenie warunków do uprawiania sportu organizacja i uczestnictwo w rozgrywkach, imprezach sportowych, rozwój dyscyplin sportowych oraz stałe podnoszenie poziomu sportowego, współpraca z władzami oświatowymi i szkołami działającymi na terenie gminy i poza nią, zarządzanie posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowymi, podejmowanie innych przedsięwzięć w celu realizacji działalności statutowej).

Kwota przyznanej dotacji: 42 500,00 zł.

 

Zarządzenie Nr 25/2017 z dnia 10 luty 2017 r.

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn