Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Nowa strona 1

GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

powiat jasielski     województwo podkarpackie

tel./fax (013) 4491062 – 064

www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

Skołyszyn, dn. 2017-03-01

 

GPIR.271.2.5.2017

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

           

Dotyczy zadania pn.: „Zakup kruszywa kruszonego frakcji 0-63 mm przeznaczonego do remontu dróg gminnych w Gminie Skołyszyn w roku 2017”

 

W odpowiedzi na zaproszenie wpłynęły następujące oferty:

 

Nr oferty

Nazwa i adres firmy

Cena brutto

oferty zł

Ocena oferty

Uwagi

1

Spółdzielnia Usług Wodno-Kanalizacyjnych Produkcji Rolnej i Handlu ROLWOD 38-242 Skołyszyn 11

13 500,00

Oferta kpl

-

 

 

Wybrano ofertę  złożoną przez Spółdzielnię Usług Wodno-Kanalizacyjnych Produkcji Rolnej i Handlu ROLWOD 38-242 Skołyszyn 11, z ceną: 13 500,00 zł.

 

 

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn