Ogłoszenie z dn. 9 marca 2017 r.
Nowa strona 1

Skołyszyn, dnia 9 marzec 2017 r.

GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SKOŁYSZYN

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z póŸn.zm.) oraz art. 70 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 z póŸn.zm.) oraz Zarządzenia Wójta Gminy Skołyszyn Nr 38/2017 z dnia 7 marca 2017 r.:

 

ogłaszam sprzedaż w trybie aukcji środka trwałego – samochodu specjalnego pożarniczego marki: FSC Starachowice STAR 29 oraz przyczepy ciężarowej niskopodwoziowej

 

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU AUKCJI

1.        Przedmiotem zbycia są samochody specjalne pożarnicze marki FS Lublin ŻUK A156 oraz FSC Starachowice STAR 29.

2.        Opis środków trwałych do zbycia:

1)  Marka, model: FSC-Starachowice, STAR 29, Nr rej. KSJ 071D;

1)     rok produkcji: 1982 r.;

b) przebieg: 20 200 km;

c) wykonanie zabudowy pożarniczej, kontenerowej w 2000 r.,

d) ilość miejsc siedzących: 6 w układzie 2 + 4;

e) zbiornik na wodę 2500 litrów, z przodu samochodu zamontowana autopompa 8/8

f) silnik: wysokoprężny leyland 4680 cm3, zamontowany w roku 2012;

g) masa własna: 5960 kg, masa całkowita: 9100 kg;

2)  Marka, model: Przyczepa ciężarowa niskopodwoziowa POM-ŚREM model T035, Nr rej. RJS 81N2;

a)     rok produkcji: 1981;

b)     Dop. Masa całk. /Masa własna/Ładowność: 12900 kg/4900 kg/ 8000 kg;

c)     rodzaj przyczepy: najazdowa;

d)    zawieszenie osi: resory;

e)     przyczepa niskopodwoziowa wyposażona w dwie osie, pierwsza skrętna (podwójne koła) zamocowana na obrotnicy kulowej, tylna oś stała z podwójnymi kołami;

f)      przyczepa nieużytkowana przez okres 3 lat;

 

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O AUKCJI

Cena wywoławcza wynosi:

ˇ         FSC-Starachowice, STAR 29 -  8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych);

ˇ         Przyczepa niskopodwoziowa -  9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych).

Aukcja odbędzie się w dniu 27 marzec 2017 r. w budynku Urzędu Gminy w Skołyszynie,
38-242 Skołyszyn 12, sala Nr 7.

Rozpoczęcie aukcji: godz. 10:00.

W aukcji mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium (w pieniądzu)
w wysokości 5% ceny wywoławczej, tj. FSC-Starachowice, STAR 29  - 400,00 zł;  Przyczepa niskopodwoziowa  - 450,00 zł  - w kasie Urzędu Gminy w Skołyszynie, z siedzibą: 38-242 Skołyszyn 12 lub na konto Nr 92 8627 1037 2003 5000 0459 0004, w terminie do dnia
24 marzec 2017 r.

Wpłacone wadium zostanie:

-  zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli oferent wpłacający wadium wygra aukcję;

-  zwrócone po zamknięciu lub odwołaniu aukcji w terminie 3 dni od zamknięcia lub odwołania
   aukcji;

- zatrzymane w przypadku, jeżeli oferent wygra aukcję i nie uiści w terminie należnej kwoty
   wylicytowanej podczas aukcji lub wycofa się z zakupu pojazdu.

Dowód wniesienia wadium (na wniosek Komisji) podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem aukcji.

Osoba uczestnicząca w aukcji oraz reprezentująca osobę fizyczną lub prawną winna okazać się dowodem tożsamości oraz stosownymi pełnomocnictwami.

Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzenia postępowania można uzyskać w Urzędzie Gminy w Skołyszynie, tel. 13 4491748 lub 13 4491751 lub na stronach internetowych: www.bip.skolyszyn.pl.

Sprzęt można obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel.
13 4491748 (Star 29) oraz nr tel.  603 071 767 (przyczepa niskopodwoziowa).

Zastrzega się możliwość odwołania aukcji lub zmiany warunków udziału, terminu aukcji, poprzez podanie informacji do publicznej wiadomości.

 

Zenon Szura

Wójt Gminy SkołyszynZałączniki
Zał.Nr 1 - Zarządzenie o sprzedaży