Wystąpienia pokontrolne 2017
Nowa strona 5

2017

Kontrola zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej, w tym prawidłowość wykonania obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę jej naliczenia na 2013 rok. Urząd Kontroli Skarbowej w Jaśle

1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

2. Ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacenie tych świadczeń oraz dokonanie rozliczeń z tego tytułu.

3. Prawidłowość i terminowość opracowania wniosków o świadczenie emerytalne i rentowe.

4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Kontrola projektu  Przebudowa drogi gminnej Nr 113651R  Pogwizdoł  w miejscowości Święcany odcinek I w km 0+000   0+995, odcinek II w km 2+760   3+305 i odcinek III w km 3+546   4+545 

Kontrola projektu  Przebudowa drogi gminnej Nr 113706R Harklowa  osiedle-cmentarz  w km 0+000   0+193, 0+272   0+351, 0+561   0+978

Kontrola projektu  Przebudowa dróg gminnych: Nr 113655R Jabłonica  Bąkówki, Nr 113674R Harklowa  Kopalnia Ropita,   Nr 113662R Lisów  Bączal Górny  Dutkowice    odcinek I i odcinek II, Nr 113668R Pusta Wola   Przysieki  Zawodzie

Kontrola projektu  Przebudowa drogi gminnej Nr 113669R Przysieki  Granice  w km 0+000   0+999

Kontrola projektu  Przebudowa drogi gminnej Nr 113661R  Przez wieś  w miejscowości Skołyszyn km 0+000   0+777