Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Nowa strona 1

Skołyszyn, 2017-06-01

GZGK. 26.260.2.2017

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy zadania pn.: „ Wykonanie całorocznego przeglądu serwisowego urządzeń wraz z towarzyszącymi instalacjami zgodnie z DTR tych urządzeń, które zainstalowane są na Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Przysiekach, 38-207 Przysieki 438

 

W odpowiedzi na zaproszenie wpłynęły następujące oferty w kolejności jak poniżej:

 

Nr oferty

Nazwa i adres firmy

Cena brutto

oferty zł

Ocena oferty

Uwagi

1.

Firma Usługowo-Handlowa Krzysztof Jarek, 38-207 Przysieki 310

11 020,80 zł

Oferta kpl

-

2.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Otech� Sp. z o.o., 38-300 Gorlice, ul. Dukielska 83

11 402,10 zł

Oferta kpl

-

 

Wybrano ofertę  złożoną przez Firmę: Firma Usługowo-Handlowa Krzysztof Jarek, 38-207 Przysieki 310

 

Krzysztof Kozioł

Kierownik Gminnego Zakładu Gospodarki

Komunalnej w Skołyszynie