informacja o unieważnieiu postepowania
Nowa strona 3

GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

powiat jasielski     województwo podkarpackie

tel./fax (013) 4491062 ? 064

www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

Skołyszyn, dn. 20-06-2017

GPIR.271.2.18.2017

 

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy zadania pn.: ?Montaż zasuwy nożowej wraz z napędem w istniejącej pompowni ścieków oraz nadbudowy studni betonowej na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Przysiekach?.

 

 

Ze względu na brak złożonych ofert postępowania zostaje unieważnione.

 

 

 

 

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn