Ogłoszenie z dnia 30 czerwca 2017 roku, w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z terenu wsi Harklowa w drodze beprzetargowej na okres 3 lat
Nowa strona 3

Ogłoszenie Nr 13/2017
Wójta Gminy skołyszyn
z dn. 30.06.2017

 

Podaje się do publicznej wiadomości, że w Urzędzie Gminy Skołyszyn znajduje się wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z terenu wsi: Harklowa, Gmina Skołyszyn, Województwo Podkarpackie, w drodze bezprzetargowej, na okres do 3 lat.

Wykaz ten wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Skołyszyn, a ponadto można się z nim zapoznać w pok. Nr 22 tut. Urzędu Gminy w okresie od dnia 7 lipca 2017 r. do dnia 28 lipca 2017 r., a także na stronach internetowych Gminy Skołyszyn /Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.skolyszyn.pl Gminy Skołyszyn i Aktualności www.skolyszyn.pl Gminy Skołyszyn/. Możliwe jest również uzyskanie informacji telefonicznej pod numerem telefonu: 713/ 449-17-31/.

 

Zarządzenie Nr 77/2017

Zarządzenie Nr 78/2017

Zarządzenie Nr 79/2017

Wójt Gminy Skołyszyn|
mgr Zenon Szura