Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Nowa strona 1

GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

powiat jasielski     województwo podkarpackie

tel./fax (013) 4491062 ? 064

www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

Skołyszyn, dn. 06-07-2017

GPIR.271.2.11.2017

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

               

Dotyczy zadania pn.: ?Dostawa prefabrykatów betonowych przeznaczonych do remontu dróg gminnych w Gminie Skołyszyn?

 

W odpowiedzi na zapytanie wpłynęły następujące oferty:

Nr oferty

Nazwa i adres firmy

Cena brutto

Oferty zł

Ocena oferty

1

PPHU ?LIBET? Wojciech Hajduk 38-242 Skołyszyn 203

18 819,00

Oferta kpl.

 

Wybrano ofertę Nr 1 złożoną przez: PPHU ?LIBET? Wojciech Hajduk 38-242 Skołyszyn 203 z ceną 18 819,00 zł brutto.

 

 

 

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn