Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Nowa strona 2

GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

powiat jasielski     województwo podkarpackie

tel./fax (013) 4491062 ? 064

www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

Skołyszyn, dn. 2017-07-18

 

GPIR.271.2.26.2017

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

               

Dotyczy zadania pn.: ?Przebudowa i rozbudowa instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Publicznych w Święcanach?

 

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia ofert wpłynęły następujące oferty:

  

Nr oferty

Nazwa i adres firmy

Cena brutto

oferty zł

Uwagi

1

Prolux Grzegorz Byczek, ul. Różana 2 38-200 Jasło

16 900,00

Oferta kpl

 

 

Wybrano ofertę złożoną przez: Prolux Grzegorz Byczek, ul. Różana 2 38-200 Jasło.

 

 

 

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn