Informacja o wynikach naboru
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU


Kierownika Referatu
Rolnictwa, Gospodarki
Gruntami i Handlu

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko nie została zatrudniona żadna osoba spośród zakwalifikowanych kandydatów.

Uzasadnienie:

Złożone oferty pracy były zgodne pod względem formalnym z ogłoszonym naborem. Kandydatury nie uzyskały jednak pozytywnej opinii Komisji Rekrutacyjnej.Skołyszyn, 2006-01-30

Stanisław Gołosiński

Wójt Gminy Skołyszyn