Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

powiat jasielski     województwo podkarpackie

tel./fax (013) 4491062 ? 064

www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

Skołyszyn, dn. 2017-09-21

 

GPIR.271.41.2017

 

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

               

Dotyczy zadania pn.: Sprzedaż 20 sztuk drzew  "na pniu" z działki Nr ewid. 240/2 położonej w miejscowości Siepietnica, gm. Skołyszyn.

 

 

W odpowiedzi na zaproszenie wpłynęły następujące oferty:

 

Nr oferty

Nazwa i adres firmy

Cena brutto

oferty [zł]

Ocena oferty

Uwagi

1

Drewbor Rafał Borawiak 36-130 Raniżów, Zielonka 46

3 997,50

Oferta kpl.

-

 

Oferta została wybrana do realizacji zadania.

 

 

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn