INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Nowa strona 2

GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

powiat jasielski     województwo podkarpackie

tel./fax (013) 4491062 ? 064

www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

Skołyszyn, dn. 03-10-2017

GPIR.271.2.40.2017

 

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

               

Dotyczy zadania pn.: ?Wykonanie odwodnienia części drogi gminnej G-16 dz. nr ewid. 169 w Sławęcinie?.

 

 

Ze względu na brak złożonych ofert postępowania zostaje unieważnione.

 

 

 

 

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn