Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Nowa strona 4

GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

powiat jasielski     województwo podkarpackie

tel./fax (013) 4491062 ? 064

www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

Skołyszyn, dn. 2017-11-28

 

GPIR.271.2.60.2017

 

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

               

Dotyczy zadania pn.: ?Dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w roku 2018?

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia ofert wpłynęły następujące oferty:

 

Nr oferty

Nazwa i adres firmy

Cena brutto

oferty zł

Uwagi

1

P.P.H.U. Adamczyk Paweł Adamczyk Bierwce 11
26-660 Jedlińsk

84 984,39

Oferta ważna

2

Firma Handlowo ? Produkcyjna ?GABI? Gutkowska Bogumiła 38-242 Skołyszyn 109

60 925,59

Oferta ważna

3

ARTFOL Sp.J. Janusz Lubera i Wspólnicy
ul. Sokołowska 28 36-100 Kolbuszowa

72 128,43

Oferta ważna

 

 

Wybrano ofertę Nr 2 złożoną przez: Firmę Handlowo ? Produkcyjną ?GABI? Gutkowska Bogumiła 38-242 Skołyszyn 109, z ceną:  60 925,59 zł brutto.

 

 

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn