Informacja o unieważnieniu postępowania
Nowa strona 1

GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

powiat jasielski     województwo podkarpackie

tel./fax (013) 4491062 ? 064

www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

Skołyszyn, dn. 07-12-2017

GPIR.271.2.71.2017

 

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

               

Dotyczy zadania pn.: ?Dostawa mebli medycznych do gabinetów higieny szkolnej dla sześciu szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Skołyszyn?.

 

 

W związku z brakiem możliwości zrealizowania w/w zadania przez Wykonawców, w terminie określonym w zapytaniu ofertowym oraz złożonych przez nich ofertach. Gmina Skołyszyn informuje, że Postępowanie zostaje unieważnione.

 

 

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn