Informacja z otwarcia ofert
Nowa strona 2
Gmina Skołyszyn

38-242 Skołyszyn 12

tel/fax (13)4491062do64

 

Skołyszyn, dn. 2017-12-15

znak sprawy: GPIR.271.1.12.2017

 

 

 

 

INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT

 

złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

?Świadczenie usług magazynowania, załadunku, wywozu

i zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych
z Gminnej Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Przysieki, gm. Skołyszyn w miesiącach od I do XI 2018 r.?

 

 

 

1)       Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 240 084,00 zł.

2)       Wykaz złożonych ofert:

?            Oferta Nr 1: Firma Usługowo-Handlowa Krzysztof Jarek 38-207 Przysieki 310. Cena oferty brutto: 231 660,00 zł. Termin płatności faktury: 30 dni.

               

Informacje udostępniono zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579).

 

 

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn