Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Nowa strona 1
Gmina Skołyszyn

38-242 Skołyszyn 12

tel/fax (13)4491062do64

 

Skołyszyn, dn. 2018-02-05

znak sprawy: GPIR.271.1.2.2018

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

?Termomodernizacja budynków Domów Ludowych i Remiz OSP w Lisowie i Harklowej Gm. Skołyszyn?

 

Dane o ofertach:

Liczba złożonych ofert:  Część I: 5;  Część II: 7

Liczba ofert odrzuconych: 0

 

Wykaz złożonych ofert:

Część I: Termomodernizacja Domu Ludowego i Remizy OSP w Lisowie

Nazwa Wykonawcy

Punktacja cena

Punktacja okres gwarancji

Punktacja termin płatności

OGÓŁEM

MARK-BUD Usługi Ogólno-Budowlane oraz Handel Marek Czerw, Lublica 30A 38-214 Bieździedza

50,40 pkt

9,00 pkt

10,00 pkt

69,40 pkt

Firma Budowlano ? Remontowa MAD-BUD inż. Grzegorz Madej Dąbrówka 115 38-211 Jasło

60,00 pkt

30,00 pkt

10,00 pkt

100,00 pkt

Firma Remontowo ? Budowlana AS-BUD Andrzej Szetela  38-102 Grodzisko 208

48,83 pkt

15,00 pkt

10,00 pkt

73,83 pkt

Przedsiębiorstwo Produkcyjno ? Usługowe ?ZREMBUD? s.c. B.J. Źrebiec ul. Kochanowskiego 3 38-200 Jasło

55,90 pkt

30,00 pkt

10,00 pkt

95,90 pkt

GOR-BUD s.c. ul. Kochanowskiego 120 38-300 Gorlice

46,82 pkt

21,00 pkt

10,00 pkt

77,82 pkt

 

W części I wybrano ofertę złożoną przez Firmę Budowlano ? Remontową MAD-BUD inż. Grzegorz Madej Dąbrówka 115 38-211 Jasło.

 

Część II: Termomodernizacja Domu Ludowego i Remizy OSP w Harklowej

Nazwa Wykonawcy

Cena brutto zł

Okres gwarancji (m-cy)

Termin płatności (dni)

Punktacja

MARK-BUD Usługi Ogólno-Budowlane oraz Handel Marek Czerw, Lublica 30A 38-214 Bieździedza

48,93 pkt

9,00 pkt

10,00 pkt

67,93 pkt

Firma Budowlano ? Remontowa MAD-BUD inż. Grzegorz Madej Dąbrówka 115 38-211 Jasło

53,78 pkt

30,00 pkt

10,00 pkt

93,78 pkt

Zakład Remontowo-Budowlany Stanisław Wójtowicz  Różanka 156 38-102 Grodzisko

52,05 pkt

21,00 pkt

10,00 pkt

83,05 pkt

Usługi Remontowo ? Budowlane Energodom Zbigniew Gotfryd  ul. Gądki 64 38-200 Jasło

60,00 pkt

15,00 pkt

10,00 pkt

85,00 pkt

Firma Remontowo ? Budowlana AS-BUD Andrzej Szetela 38-102 Grodzisko 208

51,82 pkt

21,00 pkt

10,00 pkt

82,82 pkt

Przedsiębiorstwo Produkcyjno ? Usługowe ?ZREMBUD? s.c. B.J. Źrebiec ul. Kochanowskiego 3 38-200 Jasło

51,57 pkt

30,00 pkt

10,00 pkt

91,57 pkt

GOR-BUD s.c. ul. Kochanowskiego 120 38-300 Gorlice

50,22 pkt

30,00 pkt

10,00 pkt

90,22 pkt

 

W części II wybrano ofertę złożoną przez Firmę Budowlano ? Remontową MAD-BUD inż. Grzegorz Madej Dąbrówka 115 38-211 Jasło.

 

Wyboru oferty dokonano zgodnie z art. 91 i 92 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579).

 

 

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn