OGŁOSZENIE O PRZYZNANYCH KWOTACH DOTACJI
Nowa strona 1

Skołyszyn, dn. 2018-02-15

 

 

GMINA SKOŁYSZYN

38-242 Skołyszyn 12

 

GPIR.271.3.1.2018

 

OGŁOSZENIE O PRZYZNANYCH KWOTACH DOTACJI

 

 

Dotyczy: konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Skołyszyn w roku 2018.

 

Dane o złożonych wnioskach:

Liczba złożonych wniosków:  3

Liczba wniosków odrzuconych: 0

 

Wykaz złożonych wniosków i kwota przyznanych dotacji:

 

Wniosek Nr 1:

Wnioskodawca: Ludowy Klub Sportowy w Skołyszynie, 38-242 Skołyszyn.  Wnioskowana dotacja: 75 000,00 zł, z przeznaczeniem na działalność klubu sportowego (tworzenie warunków do uprawiania sportu przez członków klubu, uczestniczenie w imprezach sportowych na terenie gminy, stałe podnoszenie poziomu sportowego, zarządzanie posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowymi).

Kwota przyznanej dotacji: 73 500,00 zł.

 

Wniosek Nr 2:

Wnioskodawca: Ludowy Klub Sportowy ?Standart? w Święcanach, Święcany, 38-242 Skołyszyn.  Wnioskowana dotacja: 45 000,00 zł, z przeznaczeniem na działalność klubu sportowego (tworzenie warunków do uprawiania sportu wyczynowego i kultury fizycznej przez jego członków, uczestniczenie w imprezach sportowych na terenie gminy i poza nią, rozwój dyscyplin sportowych oraz stałe podnoszenie poziomu sportowego, współpraca z władzami oświatowymi i szkołami działającymi na terenie gminy i poza nią, zarządzanie posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowymi, podejmowanie innych przedsięwzięć w celu realizacji działalności statutowej).

Kwota przyznanej dotacji: 43 500,00 zł.

 

Wniosek Nr 3:

Wnioskodawca: Ludowy Klub Sportowy ?Siepietniczanka? w Siepietnicy. Siepietnica 34
38-340 Biecz. Wnioskowana dotacja: 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na działalność klubu sportowego (rozwój kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki na terenie wsi Siepietnica
i Gminy Skołyszyn z uwzględnieniem problematyki środowiska wiejskiego, w szczególności dzieci i młodzieży).

Kwota przyznanej dotacji: 3 000,00 zł.

 

                               Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn