Ślub cywilny
Nowa strona 1

Ślubów cywilnych udziela się w dni robocze (od poniedziałku do piątku), w preferowanych godz. 8:00 - 15:00.

W przypadku ślubu w inne dni (dni wolne od pracy), oraz poza godzinami pracy urzędu

konieczne jest wcześniejsze uzgodnienie terminu z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.