Sesja Rady Gminy Skołyszyn w trybie nadzwyczajnym - 27 czerwca 2018 r. o godz. 10:00
Nowa strona 1

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy zwołuje sesję Rady Gminy Skołyszyn w trybie nadzwyczajnym na dzień 27 czerwca 2018 r. (środa) o godz. 1000 w sali Nr 7 Urzędu Gminy w Skołyszynie.

 

Proponowany porządek sesji:

1.        Otwarcie sesji.

2.        Przyjęcie porządku i stwierdzenie prawomocności obrad.

3.        Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.        Wybór sekretarza obrad.

5.        Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

6.        Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVI/236/17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skołyszyn na lata 2018 ? 2022.

7.        Zamknięcie obrad sesji.