Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Nowa strona 1
Gmina Skołyszyn

38-242 Skołyszyn 12

tel/fax (13)4491062do64

 

Skołyszyn, dn. 2018-07-23

znak sprawy: GPIR.271.1.12.2018

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

?Budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wodę miejscowości Harklowa, Kunowa, Pusta Wola ? Gmina Skołyszyn ? etap I ? zaprojektowanie i wykonanie ujęcia wody?

 

Dane o ofertach:

Liczba złożonych ofert:  2

Liczba ofert odrzuconych: 0

Wykaz złożonych ofert:

 

Oferta Nr 1:

Hydroel Zakład Wiertniczo-Geologiczny s.c.. Janusz Dyda, Jerzy Dyda, Bogdan Skumiał 38-333 Zagórzany 679

Cena: 59,40 pkt; Okres gwarancji: 40,00 pkt. Ogółem: 99,40 pkt.

 

Oferta Nr 2:

Korwin Sp. z o.o. 38-242 Skołyszyn 105

Cena: 60,00 pkt; Okres gwarancji: 40,00 pkt. Ogółem: 100 pkt. 

 

Wybrano ofertę Nr 2 złożoną przez: Korwin Sp. z o.o. 38-242 Skołyszyn 105.

 

Wyboru oferty dokonano zgodnie z art. 91 i 92 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579).

 

 

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn