Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Nowa strona 2
Gmina Skołyszyn

38-242 Skołyszyn 12

 

Skołyszyn, dn. 2018-07-25

znak sprawy: GPIR.271.1.14.2018

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

?Zakup fabrycznie nowego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą, ze zbiornikiem środka gaśniczego min. 1000 l dla OSP Lipnica Górna?

 

 

Dane o ofertach:

Liczba złożonych ofert:  2

Liczba ofert odrzuconych: 0

 

Wykaz złożonych ofert:

 

1)       Oferta Nr 1:

DRAGON Spółka Cywilna ul. Kazdębie 121 42-530 Dąbrowa Górnicza.

Punktacja: Cena ? 60,00 pkt; Okres gwarancji i rękojmi: 20,00 pkt; Termin dostawy: 3,56 pkt. Dodatkowe wyposażenie: 0 pkt.  Ogółem: 83,56 pkt.

 

2)         Oferta Nr 2:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BIBMOT BIK Spółka Jawna ul. Drzewieckiego 1 39-300 Mielec.

Punktacja: Cena ? 58,72 pkt; Okres gwarancji i rękojmi: 20,00 pkt; Termin dostawy: 5,00 pkt. Dodatkowe wyposażenie: fabryczna nawigacja ? 4 pkt, reflektory z funkcją doświetlania zakrętów ? 4 pkt.  Ogółem: 91,72 pkt

 

Wybrano ofertę Nr 2 złożoną przez: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BIBMOT BIK Spółka Jawna ul. Drzewieckiego 1 39-300 Mielec.

 

Wyboru oferty dokonano zgodnie z art. 91 i 92 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579).

 

 

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn