Odpowiedzi na zapytania
Nowa strona 1

Zamawiający:

GMINA SKOŁYSZYN

38-242 Skołyszyn 12

tel. /fax 13 4491062-64

e-mail: przetargi@skolyszyn.pl gmina@skolyszyn.pl

strona internetowa: www.bip.skolyszyn.pl

 

Skołyszyn, dn. 2018-08-08

znak: GPIR.271.1.11.2018

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ

   

dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Skołyszynie?

 

 

Działając w trybie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579) ? przekazuję odpowiedzi na zapytania otrzymane przez Wykonawców dotyczące w/w zamówienia oraz dokonuje modyfikacji SIWZ.

               

Treść zapytań:

 

Pytanie Nr 1:

Jaki współczynnik przenikania ciepła ma mieć styropian elewacyjny ?

Pytanie Nr 2:

Jaki zastosować tynk elewacyjny ?

Pytanie Nr 3:

Według SIWZ ścianki działowe mają być wykonane z siporexa gr. 12 cm, natomiast w projekcie jest siporex 15 cm, jaką grubość wycenić ?

Pytanie Nr 4:

W projekcie budowlanym w części rysunkowej na rzucie parteru jest zapis cała stolarka okienno-drzwiowa do wymiany na nową, czy istniejące okna PCV też wymieniamy ?

Pytanie Nr 5:

Proszę o podanie kolorystyki stolarki okienno ? drzwiowej.

Pytanie Nr 6:

Proszę o podanie kolorystyki bramy garażowej, czy brama ma być z okienkami, czy brama ma być z drzwiami bocznymi ?

Pytanie Nr 7:

Proszę o podanie współczynniku przenikania ciepła dla wełny mineralnej.

Pytanie Nr 8:

W projekcie w części elektrycznej jest zapis o montażu pralki i suszarki, w przedmiarze jest uwzględniona tylko pralka, proszę o uzupełnienie przedmiaru i podanie parametrów suszarki.

Pytanie Nr 9:

W przedmiarze w części elektrycznej nie uwzględniono montażu sieci monitoringu zaznaczonej na rysunku ?Instalacja monitoringu?, proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Pytanie Nr 10:

W przedmiarze w części elektrycznej nie uwzględniono montażu opraw elewacyjnych zaznaczonych na rysunku ?Instalacje elektryczne parter?, proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Pytanie Nr 11:

Proszę o podanie parametrów zbiornika hydroforowego z pompą.

Treść odpowiedzi:

 

Zamawiający informuje, że zakres robót objętych niniejszym postępowaniem nie zawiera wszystkich prac objętych dokumentacją projektową. Ze względu na ograniczone środki finansowe Zamawiającego niektóre roboty nie będą wykonywane, a zakres niektórych robót został pomniejszony do minimum.
W związku z powyższym występują różnice pomiędzy projektem budowlanym a SIWZ i przedmiarem robót.

 

Ad. 1.

Należy zastosować styropian elewacyjny o współczynniku przenikania ciepła nie wyższym niż
0,033 W/m2K

Ad. 2.

Należy zastosować tynk elewacyjny silikonowy (tynk elewacyjny przyjęto tylko na części przebudowywanej).

Ad. 3.

W SIWZ jest błąd. Należy wycenić ścianki działowe o grubości 15 cm zgodnie z projektem
i przedmiarem robót.

Ad. 4.

Zamówienie obejmuje montaż tylko 2 szt. okien w części przebudowywanej, 2 szt. bram stalowych w części przebudowywanej, 1 szt. zewnętrznych drzwi oraz 13 szt. drzwi wewnętrznych. Należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót.

Ad. 5.

Kolorystyka i parametry stolarki okienno ? drzwiowej: okna kolor biały, podokienniki ? kolor biały, współczynnik przenikania nie wyższy niż 1,1 W/m2K, drzwi zewnętrzne ? ocieplane, współczynnik przenikania nie wyższy niż 1,5 W/m2K ? kolor grafit, szary. Drzwi wewnętrzne ? kolor grafit, brąz, orzech ? do wyboru przez Zamawiającego.

Ad. 6.

Bramy stalowe dwuskrzydłowe, rozwierne (2,3x2,9m), bez okienek, ocieplane, współczynnik przenikania nie wyższy niż 1,5 W/m2K, kolor ? grafit, szary.

Ad. 7.

Należy zastosować wełnę mineralną o współczynniku przenikania nie wyższym niż 0,035 W/m2K.

Ad. 8.

Zamówienie obejmuje tylko dostawę pralki. Minimalne parametry pralki: wielkość wsadu min. 6 kg, klasa energetyczna A+ lub wyższa.

Ad. 9.

Zamówienie nie obejmuje wykonania montażu sieci monitoringu.

Ad. 10.

Zamówienie nie obejmuje wykonania wszystkich opraw oświetleniowych. Należy wycenić tylko te, które wskazano w przedmiarze robót.

Ad. 11.

Należy zastosować zbiornik zestaw hydroforowy o min. parametrach: zbiornik 100 - 150 l, wydajność min. 80 l/min, wysokość podnoszenia min. 50 m, silnik jednofazowy o mocy min. 1,3 kW, zabezpieczenie przed suchobiegiem.

 

Treść odpowiedzi powoduje konieczność dokonania zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Pozostałe zapisy SIWZ, w tym termin składania ofert nie ulegają zmianie.

 

Zenon Szura
Wójt Gminy Skołyszyn

 

Załączniki:

1.   Ogłoszenie nr 500189132

2.   Zał.Nr 2 do SIWZ - projekt umowy modyf.