Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert
Nowa strona 1

Skołyszyn 27.08.2018 r.

 

 

 

POWIADOMIENIE 

o wyborze najkorzystniejszych ofert

 

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszych ofert na przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli i uczniów szkół podstawowych w Gminie Skołyszyn w roku szkolnym 2018/2019 oraz 2019/2020 informujemy, iż zamówienie zostanie udzielone niżej wymienionym Wykonawcom: 

 

Zadanie częściowe nr 1.

Szkolenie dotyczące prowadzenia zajęć z przedmiotów przyrodniczych metodą eksperymentu w ramach programu wspierania szkół w zakresie zwiększenia udziału zajęć realizowanych metodą eksperymentu w procesie kształcenia.

 

Podkarpackie Towarzystwo Edukacji Alternatywnej WSZECHNICA Sp. z o.o.

ul. Rzeszowska 10, 38-404 Krosno. 

 

Cena oferta: 1 300,00 zł

   

Uzasadnienie wyboru: Oferta z najniższą ceną.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Kryterium

Cena

Waga 100%

1

 

Podkarpackie Towarzystwo Edukacji Alternatywnej WSZECHNICA Sp. z o.o. ul. Rzeszowska 10

38-404 Krosno

100,00 pkt

2

Beata Kraus Ropica Polska 554

38-300 Gorlice

90,27 pkt

3

Grupa MPD Sp. z o.o.

ul. Bernardyńska 11 35-069 Rzeszów

77,38 pkt

4

Stowarzyszenie Niezależna Grupa Popularyzatorów Nauki EKSPERYMENTATORZY

ul. Bankowa 14 40-007 Katowice

72,22 pkt

5

EDU-IT Augustyn, Niedbała, Pieprzycki Sp.J. ul. Hetmańska 62/3 35-078 Rzeszów

57,93 pkt

6

BPR Consulting Paulina Zastróżna, ul. Radwańska 27/2U 90-540 Łódź

55,84 pkt

7

LAVECO Justyna Sekuła ul. Strażacka 54f/3 35-312 Rzeszów

33,02 pkt

 

 

Zadanie częściowe nr 2.

Szkolenie dotyczące programowania w ramach programu wspierania szkół w zakresie rozwoju kompetencji uczniów i uczennic w zakresie programowania.

 

 

Cybernetyczne Technologie ?CYBERTECH? Ryszard Solecki     

ul. Armii Krajowej 49, 38-406 Odrzykoń

 

Cena oferty: 41 200,00 zł 

   

Uzasadnienie wyboru: Oferta z najniższą ceną.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Kryterium

Cena

Waga 100%

1

 

Cybernetyczne Technologie ?CYBERTECH?

Ryszard Solecki

ul. Armii Krajowej 49, 38-406 Odrzykoń

 

 

100,00 pkt

 

 

2

EDU-IT AUGUSTYN, NIEDBAŁA, PIEPRZYCKI SP. J.

ul. Hetmańska 62/3, 35-078 Rzeszów

99,75 pkt

3

 

Grupa MPD Sp. z o.o.

ul. Bernardyńska 11 35-069 Rzeszów

 

88,11 pkt

4

 

BPR Consulting Paulina Zastróżna

ul. Radwańska 27/2U, 90-540 Łódź

 

85,41 pkt

 

 

 

Zadanie częściowe nr 3.

Szkolenie dotyczące nauczania gry w szachy w ramach programu wspierania szkół
w zakresie rozwoju kompetencji uczniów i uczennic w zakresie programowania.

 

   

Grupa MPD Sp. z o.o.

ul. Bernardyńska 11 35-069 Rzeszów

 

Cena oferty: 5 600,00 zł

   

Uzasadnienie wyboru: Wpłynęła jedna ważna  oferta.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Kryterium

Cena

Waga 100%

1

 

Grupa MPD Sp. z o.o.

ul. Bernardyńska 11 35-069 Rzeszów

 

 

100,00 pkt

 

 

 

Zadanie częściowe nr 4.

Szkolenie dotyczące  wykorzystania technologii  TIK w kształceniu z matematyki, przyrody, języków obcych, informatyki, przedmiotów humanistycznych oraz przedmiotów artystycznych w ramach programu wspierania szkół w zakresie podnoszenia kompetencji informatycznych nauczycieli i uczniów oraz zwiększania udziału TIK w procesie kształcenia.

 

 

Podkarpackie Towarzystwo Edukacji Alternatywnej WSZECHNICA Sp. z o.o.

ul. Rzeszowska 10, 38-404 Krosno. 

 

Cena oferta: 12 800,00 zł

   

Uzasadnienie wyboru: Oferta z najniższą ceną.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Kryterium

Cena

Waga 100%

1

 

Podkarpackie Towarzystwo Edukacji Alternatywnej WSZECHNICA Sp. z o.o.
ul. Rzeszowska 10

38-404 Krosno

 

 

100,00 pkt

 

 

2

 

Stowarzyszenie Niezależna Grupa Popularyzatorów Nauki EKSPERYMENTATORZY

ul. Bankowa 14 40-007 Katowice

 

93,57 pkt

3

 

BPR Consulting Paulina Zastróżna,
ul. Radwańska 27/2U 90-540 Łódź

 

85,47 pkt

4

 

Grupa MPD Sp. z o.o.

ul. Bernardyńska 11 35-069 Rzeszów

 

74,07 pkt

5

EDU-IT Augustyn, Niedbała, Pieprzycki Sp.J.
ul. Hetmańska 62/3 35-078 Rzeszów

65,20 pkt

6

VULCAN Sp. z o.o.
ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław

52,29 pkt

7

Usługi Edukacyjne eduCafe Dominika Pfeif, ul. Zygmuntowska 37/1 78-100 Kołobrzeg

42,66 pkt

 

 

 

Zadanie częściowe nr 5.

Szkolenie dotyczące podnoszenia kompetencji społeczno ? emocjonalnych uczniów

w ramach programu wspierania szkół w zakresie podnoszenia kompetencji społeczno ? emocjonalnych uczniów.

 

 

Grupa MPD Sp. z o.o.

ul. Bernardyńska 11 35-069 Rzeszów

 

Cena oferty: 11 520,00 zł

   

Uzasadnienie wyboru: Oferta z najniższą ceną.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Kryterium

Cena

Waga 100%

1

 

Grupa MPD Sp. z o.o.

ul. Bernardyńska 11 35-069 Rzeszów

 

100 pkt

2

Renata Lechowska

ul. Chopina 13/37 38-200 Jasło

96,00 pkt

3

 

Pracownia Profilaktyczno-Wychowawcza STOPKA Monika Kaczkowska

ul. Skryta 1 33-100 Tarnów

 

90,85 pkt

4