INFORMACJE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Skołyszyn, dn. 2018-10-26

 

GMINA SKOŁYSZYN

38-242 Skołyszyn 12

znak sprawy: GPIR.271.1.24.2018

 

 

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

?Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Skołyszyn w sezonie zimowym 2018-2019? - prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

 

 

Z powodu braku złożonych ofert postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(Dz.U. z 2018 r., poz. 1986).

 

 

 

                                               Zenon Szura

 Wójt Gminy Skołyszyn