Odpowiedź na pytania
Nowa strona 2

 

Skołyszyn, dn. 28.08.2018 r.

Znak sprawy: GPIR.271.1.18.2018                                                         

 

O D P O W I E D Ź

na pytania

 

Szanowni Państwo,

 

        Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)
w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Dostawa sprzętu komputerowego i innych urządzeń elektronicznych dla szkół podstawowych w Gminie Skołyszyn".

 

Treść ww. pytań jest następująca:

 

Pytanie

W związku z faktem, że przedmiot zamówienia przeznaczony jest dla użytkownika działającego w obszarze edukacyjnym, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający zaakceptuje  w zamawianych komputerach system operacyjny Windows 10 Pro Academic dostarczany w ramach programu STF  (" Shape The Future"), który jest optymalny kosztowo i dedykowany dla jednostek edukacyjnych typu przedszkola, szkoły podstawowe, zawodowe, średnie oraz szkoły policealne-

 

Odpowiedź:

Zamawiający zaakceptuje w zamawianych komputerach każdy system operacyjny niezależnie od producenta oprogramowania, pod warunkiem, że spełnia on minimalne wymagania określone przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

 

Pytanie

Zamawiający opisując projektor krótkoogniskowy sugeruje się konkretnym modelem projektora, co ogranicza możliwość zaoferowania produktów równoważnych. Koniunkcja parametrów takich jak moc głośnika czy wielkość obrazu oraz wymagane porty uniemożliwiają zachowanie zasady uczciwej konkurencji, natomiast inne produkty także spełnią wymagania funkcjonalne Zamawiającego biorąc pod uwagę przeznaczenie sprzętu. Wobec tego, wnoszę do Zamawiającego o dopuszczenie jako równoważnych projektorów krótkoogniskowych o następujących parametrach:

 Klasa produktu: Projektor multimedialny DLP
Rozdzielczość rzeczywista     min. 1024 x 768 (XGA) pikseli
Korekcja zniekształceń trapezowych (Keystone)       min. - 30 (w pionie) stopni
Moc lampy      max. 210 Wat
Żywotność lampy (tryb normalny)     min. 3500 godz.
Żywotność lampy (tryb edukacyjny)  min. 8000 godz.
Jasność (tryb normalny)         min. 3300 ANSI lumen
Kontrast (tryb normalny)        min. 10000:1
Wielkość obrazu         min. w przedziale 60-100 cali
Moc głośnika   min. 10 Wat
Złącza (wejścia) Minimalna ilość:

-
         2 x D-sub 15-pin
-
         1 x HDMI
-
         1 x RS-232
-
         1 x RJ45
-
         1 x USB typ B
-
         1 x wejście zasilania (DC-in)
Złącza (wyjścia) minimalna ilość:

-
         1 x D-sub 15-pin
-
         1 x stereo mini-jack
Pilot w zestawie: Tak
Gwarancja min. 36 miesięcy na projektor oraz lampę projektora

 

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza dostawę projektora spełniające ww. parametry techniczne.

 

więcej...