Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Nowa strona 1

 

Skołyszyn, 13.11.2018 r.

 

 

P O W I A D O M I E N I E    

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty na organizację wyjazdów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Skołyszyn informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

 

MADART Małgorzata Hałkowska

ul. Lenartowicz 9/1, 38-200 Jasło 

Cena oferty: 66 500,00 zł

 

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi
w zapytaniu ofertowym:

-         cena oferty ? 60%

-         wykonawca zatrudni co najmniej 1 osobę niepełnosprawną lub bezrobotną przy realizacji przedmiotowego zamówienia. ? 40%

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Lp

Nazwa i adres wykonawcy

(nr oferty)

Nazwa kryterium - liczba pkt

Cena

Nazwa kryterium - liczba pkt

Wykonawca zatrudni co najmniej 1 osobę niepełnosprawną lub bezrobotną przy realizacji przedmiotowego zamówienia.

Razem

1

MADART Małgorzata Hałkowska

ul. Lenartowicza 9/1, 38-200 Jasło

(2)

60,00 pkt

40,00 pkt

100,00 pkt

2

MruCon Group Sp. z o.o.

ul. Krótka 8, 62-030 Luboń

(3)

56,07 pkt

40,00 pkt

96,07 pkt

3

Inventum Sp. z o.o.

ul. Mikołaja Reja 20A, 33-300 Nowy Sącz

(5)

50,07 pkt

40,00 pkt

90,07 pkt

4

Magdalena Siśkiewicz New Challenge

ul. Rydlówka 5/107 , 30-363 Kraków

(1)

36,41 pkt

20,00 pkt

56,41 pkt

5

Sun & More Sp. z o.o.

ul. Ogrodowa 25, 71-037 Szczecin

(4)

33,27 pkt

20,00 pkt

53,27 pkt

6

Biuro Usługowo ? Turystyczne ?ATLANTIC?

Pl. Wolności 12, 35-073 Rzeszów

 (6)

47,63 pkt

0,00 pkt

47,63 pkt

 

 

Zenon Szura