2. Sesja Rady Gminy Skołyszyn - 26.11.2018 r. o godz. 10:00
Nowa strona 4

OGŁOSZENIE

 

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy Skołyszyn zwołuje sesję Rady Gminy na dzień 26 listopada 2018 r. (poniedziałek) o godz. 1000 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie.

 

Proponowany porządek sesji:

1.        Otwarcie sesji.

2.        Przyjęcie porządku i stwierdzenie prawomocności obrad.

3.        Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.        Wybór sekretarza obrad.

5.        Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Skołyszyn.

6.        Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy.

7.        Podjęcie uchwały w sprawie wyboru składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy.

8.        Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej.

9.        Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Skołyszyn.

10.     Wolne wnioski i interpelacje radnych.

11.     Zamknięcie obrad sesji.

 

Dariusz Łyszczarz

Przewodniczący Rady Gminy Skołyszyn