Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Nowa strona 1
Gmina Skołyszyn

38-242 Skołyszyn 12

tel/fax (13)4491062do64

 

Skołyszyn, dn. 2018-11-23

znak sprawy: GPIR.271.1.26.2018

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

?Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Skołyszyn w sezonie zimowym 2018-2019?

 

Dane o ofertach:

Liczba złożonych ofert:  Część I: 1; Część II: 1; Część III: 1; Część IV: 1; Część V: 0

Liczba ofert odrzuconych: 0

Wykaz złożonych ofert i ocena według kryteriów:

 

Część I - Rejon I ? Siepietnica, Święcany

Złożone oferty:

?         LIGBUD Tomasz Lignar Siepietnica 131 38-340 Biecz.

          Otrzymana punktacja: cena ? 60 pkt, termin płatności faktury ? 0 pkt. Łącznie: 60,00 pkt.

Wybrano ofertę: LIGBUD Tomasz Lignar Siepietnica 131 38-340 Biecz

 

Część II - Rejon II ? Kunowa, Pusta Wola, Przysieki ?Zawodzie?, Harklowa

Złożone oferty:

?         Usługi Transportowe Andrzej Stachacz,  38-242 Skołyszyn 309.

           Otrzymana punktacja: cena ? 60 pkt, termin płatności faktury ? 0 pkt. Łącznie: 60,00 pkt.

?         Wybrano ofertę: Usługi Transportowe Andrzej Stachacz,  38-242 Skołyszyn 309

 

Część III - Rejon III ? Święcany

Złożone oferty:

?         CAT-BUD Transport Jarosław Zabawa Siepietnica 122 38-340 Biecz.

           Otrzymana punktacja: cena ? 60 pkt, termin płatności faktury ? 0 pkt. Łącznie: 60,00 pkt.

?         Wybrano ofertę firmy CAT-BUD Transport Jarosław Zabawa Siepietnica 122
38-340 Biecz

 

 

Część IV - Rejon IV ? Jabłonica, Lipnica Górna

Złożone oferty:

?         Firma Handlowo ? Usługowa Data Arkadiusz Jabłonica 25 38-200 Jasło

          Otrzymana punktacja: cena ? 60 pkt, termin płatności faktury ? 0 pkt. Łącznie: 60,00 pkt.

?         Wybrano ofertę Firma Handlowo ? Usługowa Data Arkadiusz Jabłonica 25
38-200 Jasło

 

 

Wyboru oferty dokonano zgodnie z art. 91 i 92 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986).

Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1a ustawy Prawo zamówień publicznych, umowy z Wykonawcami mogą zostać zawarte bez zachowania terminów, o których mowa  w art. 94 ust. 1 w/w ustawy.

 

 

Bogusław Kręcisz

Wójt Gminy Skołyszyn