Informacja o unieważnieniu postępowania
Nowa strona 2

GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

powiat jasielski     województwo podkarpackie

tel./fax (013) 4491062 ? 064

www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

Skołyszyn, dn. 2019-01-10

 

GPIR.271.2.77.2018

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy zadania pn.: ?Dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w roku 2019?

 

 

Gmina Skołyszyn informuje, że w związku z odstąpieniem od podpisania umowy przez Wykonawcę: Firma Handlowo ? Produkcyjna ?GABI? Gutkowska Bogumiła 38-242 Skołyszyn 109, biorąc pod uwagę złożony protest przez jednego z Wykonawców - postępowanie dotyczące w/w zadania zostaje unieważnione.

 

 

 

Bogusław Kręcisz

Wójt Gminy Skołyszyn