Informacje o unieważnieniu postępowania
Nowa strona 4

GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

powiat jasielski     województwo podkarpackie

tel./fax (013) 4491062 ? 064

www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

Skołyszyn, 08.03.2019

GPIR.271.2.9.2019

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

Dotyczy zadania pn.: ?Rozbudowa budynku Domu Ludowego w Pustej Woli
o sanitariaty na działce nr ewid. 233 położonej w Pustej Woli gm. Skołyszyn ? etap 2?.

 

W odpowiedzi na zaproszenie wpłynęły następujące oferty:

 

Nr oferty

Nazwa i adres firmy

Cena brutto

 

Ocena oferty

 

1

M-BUD Monika Duda
33-152 Pogórska Wola 37c

108 812,34 zł

Oferta kpl.

2

Usługi Budowlane ? Marek Korzeniowski,

ul. Strzeleckiego 20,

33-180 Gromnik

99 882,80 zł

Oferta kpl.

3

HYDRAULIK USŁUGI WOD-KAN i CO Grzegorz Reguła,
ul. Św. Jana Pawła II 35,
36-122 Dzikowiec

100 868,32 zł

Oferta kpl.

 

 

Zamawiający informuję, że postępowanie zostaje unieważnione ze względu na to, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 

 

Bogusław Kręcisz

Wójt Gminy Skołyszyn