Informacja z dnia 04.12.2006 r.
Nowa strona 3

I n f o r m a c j a
 

Stosownie do ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko pracy referenta w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji, Ochrony Środowiska, Handlu i Rolnictwa - w wymiarze ½ etatu – informuje się, że w związku z planowanymi zmianami struktury organizacyjnej Urzędu Gminy odstępuje się od naboru na w/w stanowisko .

Osoby, które złożyły dokumenty mogą dokonać ich odbioru w pokoju Nr 14 tut. Urzędu Gminy.


Skołyszyn, 2006-12-04
 

mgr Zenon Szura
Wójt Gminy Skołyszyn