Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska - kadencja 2002 - 2006
Lp. Nazwisko i imię Funkcja
1 Zięba Józef Przewodniczący Komisji
2 Adamczyk Stanisława Członek Komisji
3 Barzyk Czesław Członek Komisji
4 Gorczyca Adam Członek Komisji
5 Węgrzyn Jan Członek Komisji