Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Nowa strona 1

LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĽCYCH WYMAGANIA FORMALNE

na stanowisko pracy do spraw promocji gminy i pozyskiwania środków pozabudżetowych

Informuję, że następujący kandydaci spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze :

Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania
1. Pan Tomasz Biały Jasło ul. Szajnochy 30/3
2. Pan Przemysław Furman Święcany 478 a


Osoby te będą proszone na rozmowę kwalifikacyjną .

Ponadto informuję, że oferty

Pani Edyty Syrek - Sokołowska zamieszkałej Przysieki 302, 38 – 207 Przysieki, Pani Bożeny Barzyk zamieszkałej Trzcinica 393, 38 – 207 Przysieki i Pana Piotra Salamon zamieszkałego Jasło ul. Szopena 24/35, 38 – 200 Jasło nie odpowiadają wymaganiom określonym w ogłoszeniu o naborze i nie będą rozpatrywane w dalszym postępowaniu .


Skołyszyn, 2007-01-18

mgr Zenon Szura
Wójt Gminy Skołyszyn