Informacja o wynikach naboru
Nowa strona 1

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
w Urzędzie Gminy w Skołyszynie

na stanowisko pracy do spraw promocji i pozyskiwania środków pozabudżetowych
 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany
Pan Przemysław Furman zamieszkały w Święcanach 478 a.


Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatura Pana Przemysława Furman została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Rekrutacyjną i zatwierdzona przez Wójta Gminy.

29 stycznia 2007 r.
 

WÓJT GMINY
mgr Zenon Szura