ARCHIWUM - Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Jan Hajduk
Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej, umowach cywilno-prawnych oraz informacja o zatrudnieniu (art. 24j Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z póŸn. zm./)

W załączeniu oświadczenie majątkowe w formacie *.pdf

Oświadczenie majątkowe za 2016 r., więcej...
Oświadczenie majątkowe za 2017 r., więcej...Załączniki
Oświadczenie majątkowe za 2006 r. - poczatek kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2006 r.
Oswiadczenie majatkowe za 2007 r.
Oswideczenie majątkowe za 2008 r.
Ośwideczenie majątkowe za 2009 r.
Oświadczenie majątkowe za 2010 r.
Oświadczenie majątkowe za 2011 r.
Oświadczenie majątkowe za 2012 r.
Oświadczenie majątkowe za 2013 r.
Oswiadczenie majatkowe - koniec kadencji
Oswiadczenie majatkowe - poczatek kadencji 2014-2018
Oswiadczenie majątkowe za 2014 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.