ARCHIWUM - Maria Furman - Skarbnik Gminy
Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej, umowach cywilno-prawnych oraz informacja o zatrudnieniu (art. 24j Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t. Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z póŸn. zm./)

W załączeniu oświadczenie majątkowe w formacie *.pdfZałączniki
Oświadczenie majątkowe za 2006 r.
Oswiadczenie majatkowe za 2007 r.
Oswideczenie majątkowe za 2008 r.
Oświadczenie majątkowe za 2009 r.
Ośwideczenie majątkowe za 2010 r.
Oświadczenie majątkowe za 2011 r.
Oświadczenie majątkowe za 2012 r.
Oświadczenie majątkowe za 2013 r.