Lista kandydatów
Nowa strona 1

 

LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĽCYCH WYMAGANIA FORMALNE

na stanowisko pracy ds. kasowo – księgowych
 

Informuję, że następujący kandydaci spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:
 

Lp Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania
1 Anna Filipak Święcany 403
2 Magdalena Godniak Przysieki 337
3 Jacek Kędzior Święcany 506
4 Maria Pawluś Przysieki 248

Osoby te będą poproszone na rozmowy kwalifikacyjne.
 


Skołyszyn, 2008-01-23
 

WÓJT GMINY
mgr Zenon Szura