Wyniki naboru
Nowa strona 3

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU


w Urzędzie Gminy w Skołyszynie

na stanowisko pracy do spraw kasowo – księgowych
 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan Kędzior Jacek zamieszkały w Święcanach 506.


Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydat uzyskał najwyższą ocenę w wyniku przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych dokonanych podczas naboru na wolne stanowisko pracy.
Pan Kędzior Jacek wykazał się dobrą znajomością wymaganego na tym stanowisku zakresu zadań. Ponadto zaprezentował się jako osoba kulturalna i komunikatywna.
Kandydatura Pana Kędzior Jacka została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Rekrutacyjną i zatwierdzona przez Wójta Gminy.
 

30 stycznia 2008 r.
 

WÓJT GMINY
mgr Zenon Szura