Odpowiedzi na zapytania
Skołyszyn, dn. 2008-08-01

 

GPIR-i-340/7/08

 

 

 

 

Odpowiedzi na zapytania

 

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Udzielenie kredytu w wysokości 6 300 000 zł, przeznaczonego na pokrycie deficytu Gminy Skołyszyn w związku z realizacją zadania inwestycyjnego”

 

 

            W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie udostępnienia dokumentów wymaganych przy ubieganiu się o kredyt oraz wypełnienie załączonej informacji o wnioskodawcy, informuję:

 

  1. Wykaz dokumentów udostępnionych Wykonawcom w celu zbadania zdolności kredytowej zawierają załączniki specyfikacji istotnych warunków zamówienia ponumerowanych od nr 5.1 do nr 5.23. Naszym zdaniem, biorąc pod uwagę doświadczenia nabyte z dotychczasowych postępowań w sprawie udzielenia kredytu, są one wystarczające na potrzeby przygotowania oferty. Większość tych dokumentów pokrywa się z przedstawionym przez Państwa wykazem, część dokumentów, np. uchwały Rady Gminy, sprawozdania są udostępnione również na stronie Urzędu.
  2. Zgodnie z pkt 3 rozdziału XXII specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wymagane przez Państwa dodatkowe dokumenty, jak również załączona informacja o wnioskodawcy zostaną Państwu przedłożone (w przypadku wyboru Państwa oferty) przed podpisaniem umowy kredytowej.

 

 

Z poważaniem.

 

 

                                                                                              Zenon Szura

                                                                                    Wójt Gminy Skołyszyn