Zarządzenia Wójta Gminy - 2007 rok - od nr 101 do >>>
Nowa strona 2


Nr z dnia w sprawie zapisz
       
103/2017 17.05.2007 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok w toku jego wykonania
104/2017 17.05.2007 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok w toku jego wykonania
       
107/2017 31.05.2007 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 r. w toku jego wykonania
       
109/2017 31.05.2007 powołania Komisji Rekrutacyjnej nabór na wolne stanowisko pracy Kierownika Referatu Oświaty i Kultury w Urzędzie Gminy w Skołyszynie
       
115/2017 29.06.2007 zmian w budżecie gminy na 2007 r. w toku jego wykonania
       
138/2017 30.07.2007 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007r. w toku jego wykonania
       
149/2017 27.08.2007 określenia materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu Gminy Skołyszyn na rok 2008
150/2017 30.08.2007 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007r. w toku jego wykonania
151/2017 30.08.2007 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 r. w toku jego wykonania
152/2017 13.09.2007 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 r. w toku jego wykonania
       
155/2017 19.09.2007 obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieruchomości położonej na terenie wsi Przysieki, wchodzącej w skład Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn
156/2017 19.09.2007 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok w toku jego wykonania
157/2017 20.09.2007 ceny  nieruchomości położonej na terenie wsi Harklowa, wchodzącej  w skład Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn
158/2017 20.09.2007 sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży z terenu wsi Harklowa.
159/2017 20.09.2007 obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieruchomości położonej na terenie wsi Skołyszyn, wchodzącej w skład Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn
       
166/2017 26.09.2007 ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieruchomości położonej na terenie wsi Skołyszyn, wchodzącej w skład Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn
167/2017 26.09.2007 ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Skołyszyn, wchodzącej w skład Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn
168/2017 26.09.2007 ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Skołyszyn, wchodzącej w skład Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn
169/2017 26.09.2007 ogłoszenia i przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż  nieruchomości - we wsi Przysieki
170/2017 26.09.2007 obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieruchomości położonej na terenie wsi Przysieki, wchodzącej w skład Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn
171/2017 26.09.2007 ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn
172/2017 28.09.2007 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 r. w toku jego wykonania
       
179/2017 24.10.2007 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007r. w toku jego wykonania
       
182/2017 31.10.2007 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007r. w toku jego wykonania
       
184/2017 06.11.2007 powołania Komisji Rekrutacyjnej nabór na wolne stanowisko pracy do spraw promocji Gminy i pozyskiwania środków pozabudżetowych w Urzędzie Gminy w Skołyszynie
       
201/2017 30.11.2007 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007r. w toku jego wykonania
       
204/2017 17.12.2007 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007r. w toku jego wykonania
       
206/2017 27.12.2007 wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych  w Urzędzie Gminy w Skołyszynie
       
208/2017 28.12.2007 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej na terenie wsi Sławęcin, wchodzącej w skład Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn
       
210/2017 31.12.2007 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007r. w toku jego wykonania