Informacja o unieważnieniu postępowania
Nowa strona 4

Skołyszyn, dn. 2008-08-22

 

znak: GPIR-i-340/13/08

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

 

dotyczy przetargu nieograniczonego na:

„Dowóz dzieci do placówek oświatowych podległych Gminie Skołyszyn w roku szkolnym 2008-2009”   ponowny przetarg po unieważnieniu

 

Działając w trybie art. 93 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) informuję, że postępowanie w części I - Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Skołyszynie, części II – Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Kunowej oraz części III – Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Harklowej  zostało unieważnione  - w związku z brakiem złożonych ofert.

 

Zenon Szura

   Wójt Gminy Skołyszyn