Ogłoszenie o zawarciu umowy
Nowa strona 4

 

Skołyszyn, dn. 2008-10-29

 

 

znak sprawy: GPIR-i-340/15/08                                      

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Wójt Gminy w Skołyszynie

38-242 Skołyszyn 12

tel/fax (0-13)4491062do64

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

 

„Dostawa i montaż trybuny przeznaczonej dla stadionu sportowego

w Skołyszynie” -

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

 

 

 

WYKONAWCA:

Firma „Best Sport Pro” Sp. z o.o.

34-300 Żywiec, ul. Grunwaldzka 5

Wartość zawartej umowy65 270,00 zł brutto

Data zawarcia umowy:   27 paŸdziernik 2008 r.

                           

 

 

Zenon Szura
Wójt Gminy Skołyszyn