Ogłoszenie
Nowa strona 1

Skołyszyn, dn. 2009-01-02

 

 

znak sprawy: GPIR-i-340/20/08                                 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wójt Gminy w Skołyszynie

38-242 Skołyszyn 12

tel/fax (0-13)4491062do64

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Publicznych w Święcanach – roboty ziemne, odwodnienie, ogrodzenie terenu” - prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Dane o ofertach:

Liczba złożonych ofert:  6

Liczba ofert odrzuconych bez rozpatrywania: 0

 

Wykaz złożonych ofert i ocena wg kryteriów:

 

Oferta nr 1:

Firma Ogrodnicza Leśniewscy – Architektura Zieleni

ul. Czerwonego Krzyża 6, 22-100 Chełm.

Wartość złożonej oferty: 148 645,11 zł brutto.

Kryterium „Cena”:  109 320,70 / 148 645,11 = 0,7354 x 100 x 100 % =  73,54 pkt.

                                     

Oferta nr 2:

„Gardenia” Andrzej Jakubowski, ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa

Wartość złożonej oferty: 206 237,34 zł brutto.

Kryterium „Cena”:  109 320,70 / 206 237,34 = 0,5300 x 100 x 100 % =  53,00 pkt

 

Oferta nr 3:

Zakład Instalatorstwa i Teletechniki „Łączbud” Sp. z o.o.

ul. 3 Maja 22,  35-030 Rzeszów.

Wartość złożonej oferty: 139 639,38 zł brutto.

Kryterium „Cena”:  109 320,70 / 139 639,38 = 0,7828 x 100 x 100 % =  78,28 pkt.

 

Oferta nr 4:

Zakład Instalacyjno – Budowlany Kazimierz Ciepły

ul. Tulipanowa 4/1,  35-604 Rzeszów.

Wartość złożonej oferty: 194 871,19 zł brutto.

Kryterium „Cena”:  109 320,70 / 194 871,19 = 0,5609 x 100 x 100 % =  56,09 pkt.

 

Oferta nr 5:

„ECORESBUD” Sp. z o.o., ul. J.Piłsudskiego 23,  38-200 Jasło.

Wartość złożonej oferty: 161 361,96 zł brutto.

Kryterium „Cena”:  109 320,70 / 161 361,96 = 0,6774 x 100 x 100 % =  67,74 pkt.

 

Oferta nr 6:

Zakład Remontowo-Budowlany „Dach – Tynk”, Danuta Sroka, Mieczysław Sroka, Stefan Sroka Spółka Cywilna, Siepietnica 100 38-340 Biecz

Wartość złożonej oferty: 109 320,70 zł brutto.

Kryterium „Cena”: 109 320,70 / 109 320,70 = 1 x 100 x 100 % =                  100 pkt.

 

Wyboru oferty dokonano zgodnie z art. 91 oraz 92 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z póŸn.zm.).

 

 

         Zenon Szura

 Wójt Gminy Skołyszyn