Ogłoszenie o zawarciu umowy
Nowa strona 1

 

Skołyszyn, dn. 2009-01-20

 

 

znak sprawy: GPIR-i-340/20/08                                      

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Wójt Gminy w Skołyszynie

38-242 Skołyszyn 12

tel/fax (0-13)4491062do64

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

 

„„Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Publicznych                     w Święcanach – roboty ziemne, odwodnienie, ogrodzenie terenu”

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

 

 

 

WYKONAWCA:

Zakład Remontowo – Budowlany „Dach-Tynk” Spółka Cywilna, Danuta Sroka, Mieczysław Sroka, Stefan Sroka

Siepietnica 100 38-340 Biecz

Cena wybranej oferty:       109 320,70 zł brutto

Data zawarcia umowy:   19 styczeń 2009 r.

                           

 

 Zenon Szura

 Wójt Gminy Skołyszyn