Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Nowa strona 1

 

Skołyszyn, dn. 2009-07-28

znak sprawy: GPIR-i-340/8/09                                      

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wójt Gminy w Skołyszynie

38-242 Skołyszyn 12

tel/fax (0-13)4491062do64

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Roboty ziemne związane z odbudową odcinków dróg gminnych w gminie Skołyszyn” -  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Wykaz złożonych ofert (nie podlegających odrzuceniu) i ocena wg kryteriów:

                                              

Część I – (roboty ziemne – droga „Kręgi koło Zięby” w Święcanach oraz droga „Czermianka – Pola                 w kierunku Barzyka” w Święcanach)

Dane o ofertach:

Liczba złożonych ofert:  3

Liczba ofert odrzuconych bez rozpatrywania: 1

Oferta Nr 3: Spółdzielnia Usług Wielobranżowych 38-242 Skołyszyn 323

Oferta odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (błędy w kosztorysie ofertowym).

Oferta Nr 5: PYZIK – Przedsiębiorstwo Transportowe Krzysztof Pyzik Święcany 575 38-242 Skołyszyn. Wartość złożonej oferty (po poprawieniu omyłki): 26 730,02  zł brutto.

Cena:    25 441,82 / 26 730,02 =  0,9518 x 100 x 100% = 95,18 pkt.

Oferta Nr 6: GRAZBUD Lignar Grażyna Usługi Wielobranżowe Święcany 487 38-242 Skołyszyn. Wartość złożonej oferty (po poprawieniu omyłki): 25 441,82  zł brutto.

Cena:    25 441,82 / 25 441,82 =  1 x 100 x 100% = 100 pkt.

Wybrano ofertę Nr 6 - GRAZBUD Lignar Grażyna Usługi Wielobranżowe Święcany 487 38-242 Skołyszyn z ceną oferty: 25 441,82 zł brutto.

 

Część II – (roboty ziemne –droga Życkie w Sławęcinie)

Dane o ofertach:

Liczba złożonych ofert:  2

Liczba ofert odrzuconych bez rozpatrywania: 0

Oferta Nr 1:  Firma Usługowo – Handlowa Krzysztof Jarek 38-207 Przysieki 310

Wartość złożonej oferty: 13 262,30  zł brutto.

Cena:    8 748,07 / 13 262,30 =  0,6596 x 100 x 100% = 65,96 pkt.

Oferta Nr 3: Spółdzielnia Usług Wielobranżowych 38-242 Skołyszyn 323

Wartość złożonej oferty: 8 748,07  zł brutto.

Cena:    8 748,07 / 8 748,07 =  1 x 100 x 100% = 100 pkt.

Wybrano ofertę Nr 3: Spółdzielnia Usług Wielobranżowych 38-242 Skołyszyn 323 z ceną oferty: 8 748,07 zł brutto.

 

Część III (roboty ziemne – droga „Koło Sendry” w Siedliskach Sławęcińskich)

Dane o ofertach:

Liczba złożonych ofert:  2

Liczba ofert odrzuconych bez rozpatrywania: 2

Oferta Nr 3:  Spółdzielnia Usług Wielobranżowych 38-242 Skołyszyn 323

Oferta odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (błędy w kosztorysie ofertowym).

Oferta Nr 4: Usługi koparko-spycharką Handel i przewóz materiałów budowlanych Antas Marek Siedliska Sł. 55

Oferta odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (błędy w kosztorysie ofertowym).

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy postępowanie w części III zostaje unieważnione, ze względu na brak ofert nie podlegających odrzuceniu.

 

Część IV (roboty ziemne – droga „Gancarzówka” oraz droga „Do Wójcika”  Harklowej)

Dane o ofertach:

Liczba złożonych ofert:  3

Liczba ofert odrzuconych bez rozpatrywania: 0

Oferta Nr 1:  Firma Usługowo – Handlowa Krzysztof Jarek 38-207 Przysieki 310

Wartość złożonej oferty: 17 290,28  zł brutto.

Cena:    11 561,64 / 17 290,28 =  0,6687 x 100 x 100% = 66,87 pkt.

Oferta Nr 3: Spółdzielnia Usług Wielobranżowych 38-242 Skołyszyn 323

Wartość złożonej oferty: 11 561,64  zł brutto.

Cena:    11 561,64 / 11 561,64  =  1 x 100 x 100% = 100 pkt.

Oferta Nr 5: PYZIK – Przedsiębiorstwo Transportowe Krzysztof Pyzik Święcany 575  38-242 Skołyszyn. Wartość złożonej oferty(po poprawieniu omyłki): 16 562,39  zł brutto.

Cena:    11 561,64 / 16 562,39 =  0,6981 x 100 x 100% = 69,81 pkt.

Wybrano ofertę Nr 3: Spółdzielnia Usług Wielobranżowych 38-242 Skołyszyn 323 z ceną oferty: 11 561,64 zł brutto.

 

Część V – (Roboty ziemne droga „Nowiny w kierunku Wojdyły” oraz droga „Od remizy OSP do centrum” w Bączalu Górnym)

Dane o ofertach:

Liczba złożonych ofert:  5

Liczba ofert odrzuconych bez rozpatrywania: 1

Oferta Nr 1:  Firma Usługowo – Handlowa Krzysztof Jarek 38-207 Przysieki 310

Wartość złożonej oferty(po poprawieniu omyłki): 19 748,31  zł brutto.

Cena:    12 873,97 / 19 748,31 =  0,6519 x 100 x 100% = 65,19 pkt.

Oferta Nr 2: Usługi Leśne Adam Papciak Lipnica Górna 85 38-200 Jasło

Wartość złożonej oferty: 19 663,82  zł brutto.

Cena:    12 873,97 / 19 663,82 =  0,6547 x 100 x 100% = 65,47 pkt.

Oferta Nr 3: Spółdzielnia Usług Wielobranżowych 38-242 Skołyszyn 323

Wartość złożonej oferty: 12 873,97  zł brutto.

Cena:    12 873,97  / 12 873,97  =  1 x 100 x 100% = 100 pkt.

Oferta Nr 5: PYZIK – Przedsiębiorstwo Transportowe Krzysztof Pyzik Święcany 575       38-242 Skołyszyn. Wartość złożonej oferty(po poprawieniu omyłki): 18 093,78  zł brutto.

Cena:    12 873,97 / 18 093,78 =  0,7115 x 100 x 100% = 71,15 pkt.

Oferta Nr 7: Usługi Franciszek Rączka Trzcinica 288 38-207 Przysieki

Oferta odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (błędy w kosztorysie ofertowym).

Wybrano ofertę Nr 3: Spółdzielnia Usług Wielobranżowych 38-242 Skołyszyn 323 z ceną oferty: 12 873,97 zł brutto.

 

Część VI (roboty ziemne – droga „Granice” w Przysiekach)

Dane o ofertach:

Liczba złożonych ofert:  3

Liczba ofert odrzuconych bez rozpatrywania: 0

Oferta Nr 1:  Firma Usługowo – Handlowa Krzysztof Jarek 38-207 Przysieki 310

Wartość złożonej oferty: 12 807,94  zł brutto.

Cena:    4 922,88 / 12 807,94 =  0,3844 x 100 x 100% = 38,44 pkt.

Oferta Nr 3: Spółdzielnia Usług Wielobranżowych 38-242 Skołyszyn 323

Wartość złożonej oferty: 8 591,30  zł brutto.

Cena:    4 922,88 / 8 591,30 =  0,5730 x 100 x 100% = 57,30 pkt.

Oferta Nr 7: Usługi Franciszek Rączka Trzcinica 288 38-207 Przysieki

Wartość złożonej oferty: 4 922,88  zł brutto.

Cena:    4 922,88  / 4 922,88  =  1 x 100 x 100% = 100 pkt.

Wybrano ofertę Nr 7: Usługi Franciszek Rączka Trzcinica 288 38-207 Przysieki             z ceną oferty: 4 922,88 zł brutto.

 

Część VII (roboty ziemne – droga „Dutkowice” w Lisowie, droga „Guminy” w Lipnicy Górnej oraz droga „Koło starego cmentarza” w Bączalu Dolnym)

Dane o ofertach:

Liczba złożonych ofert:  3

Liczba ofert odrzuconych bez rozpatrywania: 1

Oferta Nr 2: Usługi Leśne Adam Papciak Lipnica Górna 85 38-200 Jasło

Wartość złożonej oferty: 11 741,75  zł brutto.

Cena:    10 078,27 / 11 741,75 =  0,8583 x 100 x 100% = 85,83 pkt.

Oferta Nr 3:  Spółdzielnia Usług Wielobranżowych 38-242 Skołyszyn 323

Oferta odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (błędy w kosztorysie ofertowym).

Oferta Nr 5: PYZIK – Przedsiębiorstwo Transportowe Krzysztof Pyzik Święcany 575 38-242 Skołyszyn. Wartość złożonej oferty(po poprawieniu omyłki): 10 078,27  zł brutto.

Cena:    10 078,27 / 10 078,27 =  1 x 100 x 100% = 100 pkt.

Wybrano ofertę Nr 5: PYZIK – Przedsiębiorstwo Transportowe Krzysztof Pyzik Święcany 575 38-242 Skołyszyn z ceną oferty: 10 078,27 zł brutto.

 

Wyboru oferty dokonano zgodnie z art. 91 i 92 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póŸn.zm.).

 

              

                                                                                                        

Zenon Szura
Wójt Gminy Skołyszyn